ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Α.Φ.Μ.:998694087
Γ.Ε.ΜΗ.:024499947000
Μ.Α.Ε.:65200/57/Β/08/01
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Πέλλης
Δήμος:Πέλλας
Διεύθυνση:ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ-Τ.Κ. 58005
Τηλέφωνο:2382093156